is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in january 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te 'Trinccnomaie. ©iederich Carel von Drieberg, Luitenant Collonel en Cómmaniant. 17^7 Capit. Bernhard Ifaac de Belion. 1788 Luit. Johan Godfried Deibert. 1787 Luit. George Zowel. 17&7 Luit. Tobias Dnvid Blume. 1708 Vaand. Chriftoffel Pikkel. f?83 Vaand. Nico'a s Thivdmian, 1788

Op, Oojienburg.

Johan George Fornbauer, Capitein 0J 1781

Luit. Fredrik Godlieb Komman. 1781

Luit.

Vaand. Daniël Ertman Kool. 1785

Vaand. Govert Nicolaas Deybert. 1788

Te Batticaïoa. Luit. Chrifloff August Nette. r7-i

Te Matwe. Luit. Johan Camper Beter.. 1782

Te Kaliture. Luit. Johan Th'eodc rus Rudolrf. 17^3

Te Tutucoryn Vaand. Dirk van den Driesfeti; J7&3

Gegagieerde Vaand. Julius Johannes Bellife. 175 4

Het Corps Arthilleristeiw Te Colombo. Xlus Paravicini de Capelli, Majoor

en Cbsf I78r Capit. CwnrWï J ean Cb gvret, J 79^