is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in january 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( iiS )

Capitein Luitenants ter Zet* Jurgen Hendrik Geerts, Jacob Kieviet. Hermanus Drukke?. Hendrik de jong. Hendrik van Velp. Jan Hendrik Altrog. Ernst Chriftiaan Klingenfpoor, Andries van Wyk. jjurriaan Aysma.

Kooplieden.

|Mr. Gerhard Jacob Keizer, Eerjle Admi^

niftrateur tn 't Yzer Magazyn. Willem Adriaan Willems, Eerjle Adminijlrateur in V Kleden Pakhuis. Leen der c Goosfen , Translateur in de Ma-, leidfche Taal en Wuagmeester. Advocaat. Mr. Jodocus Daniël van Laren.

Weesmeester. Philip August Schligt. Commisfaris van de B ank-Courant Bank van Leening. Laurens Philip de Hierta.

Chirurgen Majoor. Jan Erneveld.

Baas Metzelaar.

I Louis Jean.

Luitenants ter Zee. I Pieter Cornelis Kok. i: Hendrik Weemeyer. J Cornelis Vlaringwout. j Hendrik Adam Fisbach, d Cornelis de Boter. 1 Gaas Jurgen Hoesman^

Jan