Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMREGISTER

Van de Ed. Mog. Iieeren GECOMMITTEERDE RADEN In deCollegien ter

ADMIRALITEIT,

als mede

De E. E. Heeren Bewindhebberen

van de

OOST-en WEST-INDISCHE

COMPAGNIE,

In alle de Steden der Provinciën vau liolland.Zeeland, Vriesland,enz iN evens de Bedienden der zelve.

Te Amsterdam, By JOSIA SCHOUTEN en de Wed. RE INI ER OTTENS

Boekverkoopers 1794, ' Met Privilegie vsn de Heeren Maate» Va»

fïolltal en WeftnicslaAdt

Sluiten