Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAM-BOEKJE

Van de We! Ed. Heeren der HOOGE INDIASCHE REGEERINGE, Gequalificeerde Perfoonen, enz. op

B A T A V I A-

Mitsgaders

De Refpe&ive Gouverneurs , Direfteurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo December i 792

Alsmeede alle de Gouverneurs Generaal, zedert het Jaar 1610.

Nevens de hooge en mindere CoIIegien en Bediendens op de Buiten Comptoiren van

NEDERLANDS INDIA.

Te Amsterdam,

ByJpSlA SCHOUTEN en de Wed. REINIE R OTTENS. Boekverkoopers, 1794.

Met Privilegie van de Heeren Staaten vun HeilandenWeJlvriesfand*

Sluiten