Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1E B R ü A RIE of Sprokkelmaand a8 Dagen: '

T U I N-B O ü W.

De Gronden, bekwaam en droog zynde, omjpitten, vooral de vaste Klei ■ Gronden , en dezelve (ze als in Jan") ongebarkt, kluitig en open laaten Itgaen voor den vruchtbaren invloed der lucht.

zaaide , Sneeuw is zeer* goed. - Het Weder open-l gegaan zynde , is in deezeï Maand de zwaare droogt\ Forst ztldfamer.

PLANTEN. Nog zo ah gezegd in Januarie

SNOETEN. Alle Vruchtbomen, de arm/Je bet eerfle; votrts zuive ren va» Ongedierte, en opbinden.

ZAAÏ'EN. - Naar gelegenheid , zodra Grond en Weder toelaaten, Erten , Bonen , Spenagie . Kervel, alle Kool, - geel Wortels op wanne rabat ten , Pastinakken , alle Sa lade en Toekruid, Uytr. en Prei met Hennenmisi beflrooid, Radys, Pieterfelie Sc.

NB. Ligte Vorst doet geen fcbade aan 't gt

','r,1' Snt Maell ' IV. II1. weigert de Souver. v. Geld. 1675.1 '21 ZON. «tëuaoaaij. Zwolle

^ Amboina'door ons veroverd op de Portugeefen 1605. W «EerfïeOuart. oen«/'40.023.tenóuut4»m»n. : 2 Ma. ft'. W* terfloel. Utrecht ^ Hoorn Leerm.

Car. V. geeft het Stadh. en Admirfp. aan eénperfoon 1547^1

23 Din. Heusden kj? . . . ~ ,„ !

Willem III. en Maria tot Koning enKonmgin v. Lng 1689. ^4 TVoe. g>. .Uiaatt&. «©uatEtt. (Car. V. * 1500.) r

Bevrediging der Javaanen in onze Oostmdien 1757*

2^ Don. Gouda r*4£. . -a„q* ><;

Paraas Schipbrug in 't beleg y. Antwerpen voltooid 158$. 16 Vry. ^mtitAFhpsU. bevestigt het Gruwelykvonntsvam

16 Febr. en toen hadden wy recht tot afzweering 1500. j

27 Sat. mat. Zwol ^Olenr.IF.totKon.vanVrnnkr.ism

Kortryk door de Spanjaarden listig vermeesterd i5»l. I

28 ZON. iSemenifccre (Paus Adriaan *.1459O , J

Begin der groote driedaagfcheZeefl.v.Tromp byFoortlandl waarin hy isoRoopvaarders tegen deEng.verdedigde 1653.

1 op !ond. dJ u.rn.ju.m 1 7-34,4- *<S 6 7-25 4-35 11 7-16 4-44 t6j 7- 7 4 53 *xU 57 5- 3 26; 6 47 5-*3

Sluiten