Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZON- en MAAN- ECLIPSEN

van het Jaar 1790.

■Zes Eclipfen, of Zon- en Maan - verduisteringen, tullen zich ia i «Ut Jaar op het Aardryk vertoonen , als vier kleine aan de Zon, , twee gföote, of totale aan de Maan : welke twee laatften in Euro- ■ pa, en by ons zullen te zien zyn.

De eerfte zal zyn aan de Zon, den 14 April : zullende zeet 1 klein zyn, en alleen in het nog onbekend gedeelte vau NoordAmerica gezien kunnen worden.

De twede zal zyn aan de Maan, den 28ften April-;.het begin des avonds ten 10 uur. 26 min.; het begin der geheele verduistering, ten 11 uur. 23 min ; - het midden den 2Qften April, 'smor- • gens ten o uur. j6 min.; het einde der geheele verduistering, , teu 1 uur. 1 min ; - en het einde der geheele Eclips, ten 1 uur 1 58 min. zullende 19 en vyf zesde duim over de Noordzyde verduisteren. Dezelve zal in geheel Europa en Africa, in ZuidAmerica, en in liet Westelyk gedeelte van Azieu, te zien zyn.

De derde zal zya aan de Zon, den ï4den Mey, - Dezelve zal I flechts op Nieww-Holland en Nieuw-Zeeland zigtbaar zyn, - > Dhs buiten ons gezigt.

De vierde zal jyn aan de Zou, den 8ften October; - Alles bui. . aen ons gezigt,

De vyfde zal zjaj»»an de Maan, den 22ften Ocïober; het begin 1 des avonds ten it' uur, 16 min. -shet midden den i'ftenj'smor- • genanten 1 uur. 14 min.-en het einde ten 3 nur. 11 min. ;zullende : de Maan j9 duim over de Zuidzyde verduisteren; en 1 uur 42 1 min. geheel verdonkerd zyn. Deeze Eclips zal, gelyk die van 1 den 28ften April , op de meeste plaatfèn der Waereld, en dus 1 ook by ons, zigtbaar zyn.

De zesde zal zyn aan de Zon, den <5den November, en zal at «ia ia Noord-America zigtbaar zyn. - Dus buiten oiw gezigt.

Sluiten