Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 38 >

Vertrek der VRACHT MARKen andere SCHUITEN.

a a r l e m , de Vracht - Schuiti

«„„,I!itreKt,van den 1 AP«1 tot den 30 September, 's morgens ten 10 uuren en s namiddags ten 1 uur, en van den i October tot den 31 Maart 's morgenstern 10, s middags ten 12 uuren. Des avonds Öeh5e,eJaardonr, een uur voor het Jwden der Boomklok.

ri« 7™?n* a!le é^cn' uitgezonderd» des Zondags , Zomers , 's namiddags!-

«f Cingel by den Heiligen weg. Ookgaaci « ues bomers en wel van den n Maart tot 31 Oétober, de Kaag vaal den Overtoom. 6 "

Delft, alle middagen ten 1 uuj

f/" irChUU Van bct Rokkin » ^ *4 Kapelfteeg ten 3 uuren van buiten!

de Utrechtfche Poort. Deeze neem!

Perronen en Goederen mede. I

«.-Irravenhaölt a!!e dagen'sna-

atKipeL: e" ten 3 uuren van buiten iepBnce.% Dwm neemt Perfo*C4 ea Goederen mede*

Rot»

Sluiten