Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■jo amsteldam enzyne

fccgaanen moord trok Jan, Zoon van Fi.oris, die goederen lot zig , en na deszelfs overlyden , kwamen zy aan Jan van Avenues , die Ze aan zynen Broeder Gui of Guido van Henegouwen fchonk ; Willem van Avenues, bragt dezelve in het jaar 1317 aan Holland ; waar onder het tot hiertoe gebleven is. •■■ Dit Amftelland, waarvan Amfteldam als de Hoofdplaats is , word van de Noordzyde befpoeld van het Y, ten Oosten heeft het de Rivier de Fegt, en daar nevens het Goot/land; doch hoe ver het oudtyds zig ten Zuiden en Westen pleeg uitteftrekken , is onbekend 9 fchoon de grenzen aan dien kant tegen de Provincie Utrecht paalden. Onder Amfteiland behooren thans de Dorpen, Slooten, S.'oterdyk , Amftelveen , Ouderkerk, Diemen met Diernerdam, Loenen , Loosdrecht, L?grneer'i Duivendrecht , Waar Muizen , R-txtel , Ruigewilnis , IVaveren, lVaverve.en , Mijnden, en Osdorp ; cn golyk ik zéide>de

Hoofdplaats is Amfteldam. De Hoofd-

perfoon , die het belluur over dit Land heeft, is de Baljuw van Amftelland, welke aangefteld

word

Sluiten