is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in't kort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Êö AMJT B*L HAM E I? 27SS

'er byvoegen, dat by de vrede bedongen werd., dat de Heerlijkheid van Amftel, als een Leen aan den Graaf wierd opgedragen , behoudende egter de Kerk haaven pagt , en elk zyn recht. — Kort daarna , verviel Willem in eene krankzinnigheid, waardoor de voorgaande twisten weder herleefden.

Z. Ik herinner my , dat Hertog Albrecht van Beueren, zyn Broeder, als RuwaardAoot toedoen der Hoekfche Edelen , in zyne plaats kwam; Hoe gedroeg zig Amfteldam nu ?

V. Amfteldam , nee zeer den Kabeljaauwfcken genegen, was eene der eerfte Steden,die Hertog Albrecht* hulde deed , waardoor de Stad, naar alle waarfchynlykheid , de verandering van Regecring voorkwam , die in andere .] Steden thans plaats had , doch wegens zekere belediging , den Buuren van Kudelftaart aangedaan , moest de Stad aan den Graaf eene boete van óoo Bruher of BrusfcHche Schilden betaal en. Uit recht van het Patroonfehap,

welk den Graaf toekwam, in Kerken,die geenen byzonderen Patroon hadden, zette hy, wegens Hecht gedrag, af, den Pastoor der Oude

Kerk..'-