Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6KSCH I K DBtN t S S K S. f

gerei. De Stad in haart Voorregten in De-

fieiöarfeen bevmig& Schepen naar de

Westindiën gezonden. Ooslindifche

Macitfcliappy opgerigt. Uitvoer van graanen verboelen. Voortgang van de Indifche

Vaart. Zwcare Pestziekte. Odirooi

door de Staaten verleend aan de Oostindifche Maatfchappy. Redenen, waarom don Lutherfchen vryheid van Godsdienst-oefening geweigerd word. —-— Verfchil met Haarlem over den Overtoom. De Stad is tegen het Beft and. Bezending aan haar gedaan. Het Bef and hier afgekondigd. Ontwerp van eene nieuwe vergroe-ting der Stad. — Oorfprong der Kerkelyke twisten. Amfteldam houd de zyde eler Contra-Remonfranten. Geval van S. EpiscopIus. «

De Stad weigert de Rcfohilie der Staaieir aanteemen , zoekt de onrust in Hoorn te fitten. Goulart van zyn dienst afgezet. Voortgang der Kerkelyke onëenigheelcn. Bezending aan de Stad gedaan. —• Misnoegen der Regeering. Befalt van ele Vroedfchap. Remonflranten houden heime--

A^4

Sluiten