Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8 amsteldah en zvne

de Mms, naamlyfc één te Delft en één te/eo*terdam 3 voorts twee in 't Noo-rderkwarticr, één te Hoorn en één te Enkkuizen, hebbende de Kamer Amfteldam de helft , Zeeland een vierde , en de overige Kamers ieder een zestiende.

Z. Geef my toch ééns een weinig licht y waarom aan de Lutherfchen de vryheid van Zodsdienst nog niet werd toegeftaan ?

V. Deeze redenen beftonden voornaamlyk nierin. i.) Om dat de Noordhollandfche Synode in iöoi , nog befiuiten ten hunnen nadeele genomen had. a>) Dat zy onderling in verfcheidene foorten verdeeld waren , Martinisten , of zuivere navolgers van Luther, Ubiquitisten en Flaciaanen; en 3.) Om dat men hun te last leide, dat zy zeer verbitterd waren tegen de Hervormden, waaraan die van JFoer~ den zig wel meest hadden fchuldig gemaakt. In 1604 werden , met overleg van de Vroedfëhap , de Lutheraanen een en andermaal aangemaand , tot het nala.tten van het houden hunner byëenkomften, en zy hieraan niet voldoende, werden hunne vergaderplaatfen voor eenigen

tijd

Sluiten