Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. CjS

loste Slaayen uit Toïuan. Postcomptoir

gebouwd. -Begraveais van Raap.

't Oudemannenhuis yerbuuwd. Franfche Schouwburg verbrand. Vreemd geval in de Wadlc Kerk. Waterbeweegiug. Aardbeeving op Bcdendag. Protest der Rsgcerlrg in de zaak van Haarlem. Advis over de vermeerdering der Troepen. Dapperheid yan

Kapitein Harinxma. KruidmadLery

gefprongen. Dood van de Vrouwt Gouvernante. Gezanten naa<r Engeland. Ambasfadcur van M aocco en de Prlnfes van Nasfau in de Stad. Onlust met Engeland.

Brand in de Lynbaan. Dapper

gedrag van Kapitein Dedel. Brand van V Stadhuis. Prins en Prlnfes van Nasfau Wcilburg in dc Stad. Engelfche Zeeroveryen. Vrede met Frankryk en Enjeland. — Zwaare Bankroeten. Brand op v Orgelin de IVesier Kerk. Eeuwfeest van 't Aalmoes feniers IVeeshuls. Prins Willem de

V. word mcerderjaar'tg. Col.Be

voor Iïifvcrfatn. Maatfchappy der Drenkelingen. Brand in de lynbaan den Arend.'

Komst

Sluiten