Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 3?

eer men hen eene Kamer in het nieuwgebouwde Stadhuis inruimde. ■ Nu zuilen

wy. tot de befchryving der Torens van deeze Stad overgaan en met de Regulier storen beginnen. Dezelve is in 't jaar 1619. onder 't öpzigt van den Stads Bouwmeefter, H. de Keizer gebouwd. Hjt heeft een fraaye doorlugtige Spits, waar in men een keurlyk Klokkenfpel en Slagwerk , met vier Uurwyzers ziet. De Windwyzer boven op de Spits v;as eertyds een vergulden Os, ter gedachtenisfe der Osfemarkt, die hier ointrend gehouden wierd, doch weinig tyds daar na wierd de Os in een Haan veranderd. Het Wagthuis het geen toen naast de Toren ftond, wierd in het noodlottige jaar 167a. tot eennAJunt bekwaam «emaakt, doen dewyi zulks van korten duur was, wierd de Munt federd tot eenen aanzien]yke Heiberg vertimmerd , welke door de Stad verhuurd en nog de Munt genaamd word.

Z. Van waar heeft deeze Toren den naam van Regulierstoren verkregen?

V. Naar het Reguliers Klooster 3 het welks B 7 ife

Sluiten