Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZO AMSTELDAM EN ZYNIi

V. Ja, doch zy wierden voor dien tyd flegts door byzondere perfoonen uirgegeeven, doch wanneer men hier mede begonnen is, ftaat niet aangetekend , egter is het zeker dat 'er in't jaar i6"2 3. al een Amfleldamfche Courant bekend was,

Z. Hebben wy nu al de Stads Gebouwen afgehandeld ?

V. Neen. Nu ftaat ons nog te fpreeken van die Gebouwen, welken of tot vermaak of tot nuttige oeffeningen zyn aangelegd geworden en wel eerst van den Schouwburg, na u alvoorens eenig bericht van de Kamers der Jlederykers gegeeven te hebben, üecze lieden waren Liefhebbers der Taal en Dichtkunst, onder welken fomtyds zelfs voornaame perfoonen zig bevonden , en vertoonden openlyk ftigtelyke fpelen voor den volke. Men had 'er in de zestiende Eeuw , hier ter ftede drie , welken eerst boven de Waag op den Dam, en naderhand, boven de kleine Vleeshal in dc Nes fpeelden. De Eerfte had tot Zinfpreuk , in Liefde bloeiende , de tweede, int levende Jonst en de derde,Het zoet yer*

gaa-

Sluiten