is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in't kort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223 'amstelöam en zyne

beterd en hebben ondanks, hier en daar in de Stad , nieuwmodifche Lichten ingevoerd zyn, tot heden nog Mand gehouden, en zyn zo dienftig bevonden dat men ze, door den tyd, niet alleen hier te Lande, maar zelfs , ook op fommige plaatfen buitens Lands ingevoerd heeft.

Z. Maar hoe gaat het met de fierlyker Lantaarns, die aan verfcheiden voornaame huizen geplaatst zyn?

V. Deeze zyn voor rekening der Eigenaaren of bewooneren voor dezelven geplaatst,doch worden egter ook door de bedienden der Stads lantaarnen bezorgd en ontdoken, waar voor de Eigenaars of bewooners Jaarlyks eenig geld aan de Stad betaalen moeten. — Op het byten, dat is open houden der gragten, by flrenge Vorst, Zyn insgelyks en al van ouds, menigten van goede Keuren gemaakt, hoewel oudtyds met een ander oogmerk dan tegenwoordig. Want voor drie Eeuwen plagt men 's Winters, het Y en de Siadsgragten open te houden, om dat men voor vyandlyke invallen over 't Y bedugt was, en men liet toen, door alle de

wy-