Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. St'^g

dienaars, aanftonds bevel kregen om het houden van Bordeelen na te laaten. Voords verbood de Wcthouderfchap deezcr Stad by eene fcherpe Keure van den Jaare 1580. „her „ verleiden van getrouwde Lieden tot over-1 „ fpel, onder bedreiging van fchavotteering, „ het houden van Bordeelen , onder gelyke be,, dreiging van fchavotteering en geldboete ,, voor de eerfte, en geesfeling en ban voor ,, de tweede reize". Voords wierden by dezelfde Keure allerhande loort vt'n ontugtigheid bedreigt met ftraffen, ter befcheidenheidvan den Gercgte. Eindelyk zyn ook by eene Keure van den Jaare 1629, de Dansfchoolen, waar Mans en Vrouwsperfoonen by een kwamen, en waar in dikwils ongeregeldheden gepleegd wierden, verboden geworden. Zie daar eene korte en tevens naauwkenrige befchryving van de voornaamfte Voorregten, Gewoonten en Keuren der Stad van onze inwooninge.

Z. Waar zullen wy nu in ons volgende Gefprek over handelen ?

V. In zal u in het zelve eene befchryving geeven en verflag doen van de voornaamfle

Be-

Sluiten