is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in't kort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 AMSTÉLDAM EN 2YNE

In de Stad, daar hy ter hoogte van de Me* wenbrug aanving, wierd hy al van ouds, de Zee dyk gene eten, welke naam hy aldaar tot heden tóe nog behouden heeft.

Z. Maar maar van ontleend hy den naam van Zeeburg ?

V. Öm dat deeze naam, betekenende een èurgt of Sterkte tegen de Zee, oudtyds hier te Lande aan alle Zcedyken gegeeven wierd.— Deeze Dyk is, zo wel als de Haarlemmer of JSp'garendammerdyk, die insgelyks binnen de Stad, aan de andere zyde der Nieiwenbnig begint, en tot Spaareniam toe loopt, reeds in de dertiende Eeuw en misfchien al eerder in wezen geweest, om Hólland tegen den hoogen Vloed der Zuiderzes te dekken. Dewyl de laatstgenoemde Dyk, onder de beheering van het Hoogheemraadfchap Van Rhynland ftaat, behoeven wy 'er hier niet verder van te fpreéken, dus keeren wy weder, tot den cerstgemelden, over Welken de Stad AmfleU dam reeds van deii Jaare 1485 af, een groot deel van 't bewind gekregen heeft. De Diemer of Maiiderdyk is ondertusfclien in de drie

voor-