Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER*

j Brilfchool IV. 53» Duitschland. (Scheepvaart op) IV. 162.

E.

Eekhout. (Gerbrand van den) Krmstfchit-

der. VI. 2co. Egbertszoon. (Scbastiaan) zyn leven. VI. 77 Eilands Kerk befchreven. III. 105. Eherveld. (Henrik van) Dichter. VI. 189. Etnelöort en Urk (de Eilanden) befchreven»

V. 55. enz. Engeland. (Scheepvaart op) IV. 166. Engelfche Kerken befchreven. ÏIÏ.J1Ï3* Engelfche Weeshuis. III. 2.16. Eriscopus {Simon) zyn leven. VI. ui* Excyr.shuis (Stads) III. 29. Everhard. {Nicolaas) zyn leven VI. 64.

F.

Feita ma. (Sybrand) Dichter VI. 183»

Felix Meritis ( Gebouw der Maatfchappy }

befchreven IV. 46. Flink. [Govert) Kunstfch'lder. VI. 198. Focqiunbroch. (Willem Godfchalk van) Digter.

VE 74* FU'

Sluiten