Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Oclobcr JVynmaand 31 Dagen. $ Maans Op- en Ondergang. Ur.Min. 1- Woensdag St.Hedwig. ikv.ond. =0, 18 Donderdag St. Lucas. 5-35 n\ [19 Vrydag St. Petrus. 5-55 m

20 Zaturdag St. Wendel. 6-25 +•»

21 20 Zondag St. Urlüla. 7-10 -t-»

I ' Zou in Scorpio, op ten 7, onder ten 5 Uuren.

I r . .1,*VV ■' *v 22Maandag St.Séveryn. 8-10 ^

23 Dingsdag St. Mauritius. 9-25 >fcs

"®tyEer:t'.'Quartier,Wbensdagdcn2.}, ^P1 Namiddag ten 4 Uuren"9 Min.

24 Woensdag St: Raphael. ic-451^

25 Donderdag Adelbert. 12- 5*^ 2óVryd.;g St. Evarirtus. fm.ond.ts; 27 Zaturdag Vadendag. 1-25 x 23 21 Zondag Sim. mjud. r-35 x 29 Maandag Narcisfus. 3-50 «y 30Dingsdag Sc Marcellus. 5- o v 31 vVoensdag Fafiendag. c-15 «y

'B 5 $

Sluiten