Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ZEELAND S £ï

CHRONYK- f

ALMANACH,

voor 't Jaar61783.

Bevattende eene Befchryving der i Provincie Zeelandyandeszelfs \ Opkomft tot op deezen tegenwoordigen Tyd.

j Ten dienfte der Jeugd,

Igefteld in \ VRAAGEN en ANTWOORDEN, || Voorzien met al het noodige, behoorende tot eenen Almanach. Als mede yeele Byzonderheden, betrekking hebbende tot-de Provincie

|Z E E L, A N D.

Te MIDDELBURG, By JAN D A N E, *i MDCCLXXXIIL I

Met Privilegie. £>i

Sluiten