Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^g^faae—«gsaggBr-., BCT^jL

pZEELANDSg

c h r o n y k- ff

ALMA NACH,

voor 't Schrikkel-Jaar 1784,

Bevattende eene BeJ'chryving der Provincie Zeeland, vandeszelfs Opkomft tot op deezen tegenwoordigen Tyd.

Ten dienfte der Jeugd,

IL gefield in .

g VRAAGEN en ANTWOORDEN, § I Voorzien met al liet noodige, be- W hoorende tot eeuen Almanach. Als mede yeele Byzcnderheden, fotrekklng hebbende, tot dc Provincie

ZEELAND.

2v middelburg, By 1 a n d a n e,

rj MDCCLXXXir. $ Ma Privilegie. $\

Sluiten