Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

if1,w »tfl e'e'Il^'n' d f C H R O N Y Ka l m a nach, voor 't Jaar 1788. Bevattende eene Befchryving der Provincie Zeeland, vandeszelfs Opkomft tot op deezen tegenwoordigen Tyd. Ten dienfte der Jeugd, gefield in VRAAGEN en ANTWOORDEN, Voorzien met al het noodige, beij hoorande tot eenen Almanach. j Als mede yeele Byzonderheden, beI trekking hebbende tot dc Provincie '

I Z E E,L A N Dj«

tv MIDDELBURG, fep!

by p. gillissen en zoors t

!J MDCCLXKKFUI. £-<S

Ate* Privilegie,

Sluiten