Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F») July Hvayntaand 31 Dagen. O «I Maan gaat door den Meridiaan, \s na- U I middags. U.M S: |

J 22 Di. MéiriaTherefia, Infante van j j Spanje f 1746. 2-42-0 f

I Zon in Leo, op ten 4,,onder ten { J 8 Uuren. |

f] 23 Wo. Maurits in de Kloofterkerk (

11617. 3-24-0 [

24 Do. Maaftricbt gaat over aan I Ft•edrikHenarik 1632.4- 7-0 I j'25 Vr. G. Brandt * 162.6. 4-53-0 ! j» //^Laatfte Qaanier, Zaturdag den A g X&L, 26 , 's morg. ten 6 Uur. 2? Min. §

26 Za. groote overw van .de Engel f. $

op de Fraiifc». 1758. 5-41-0 11

27 Zo. Beroemde fjag te Waarfoü"

begonnen 16$5. 6-33-0

28 Ma. Zeefl. tusfcHen deFranfche en

Spaanfrhe.Vl. 1582, 7-29-0 j.9 Di. lievige Vtldfl. te Neêrvviude ' tusfchen de Scaaatfche en de Franfcben 1693. 8-28-0 30 Wo. veifchrikkelyke Aardbeving j te Napels 1627. 9-30-0

£f 31 Do. Hét leger van Don Jan van grf y Ooftenrykgeüag.i5i$.iG-22-%J

Sluiten