is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeelands chronyk-almanach, voor't jaar 1788

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijnób ZEELANDS $ plianten, Ons ende Onfe Officieren, i fonderlinge ten byftandiclieydt van Juftitie fullen moeten dienen , altoos als fy dies verföcht fullen .wefen, foo fy daar toe by den eerften inftitutie van de felven Gilden Gbehouden ende verbonden gbevveeft hebben. Ontbieden daeromme onfe voorfz. Baiiju van Middelburch, ende allen anderen onfe Richteren, Jufticieren, ende Officieren, jeghenvvoordigh ende toekomende, heur-.L licder Stedehouders, en elck van'i' hun in't byfonder, foo hun dat aan w gaan moghen fullen, dat zy den voorfz. Supplianten, in de naem als boven,, van onfen voorfz. Gratie , Confente ende Vryheyt, in namen voorfz. doen laten, ende jghedogenen, volkomelyk, vreedelyk, ende eeuwelyk ghenieten, ende gebruic- J ken, funder hen te doen, ohe ge- j doghen geaaen te zyne, nu ofte in j toekomende tyden eenig hinder, j letfel, ofte ongebruyek in lyve ofte m

ofteQj