is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeelands chronyk almanach, voor't jaar 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oiióo ZEE LANDS ^ « van de Stad. heeft doen reparee- *j!

!ren; bewys het Uegifter tenRaade, I in de Aanteekening van Gebo-iwen V aangeweezen , op 31 Mey 1687.

IOok vind men nog in dat zelve manufcript, gemeld, dat dit Schutters Hof van de Stad pleeg te ge- | B nieten ,-£2-0-0 Vlaams jaarlyks 1 I over Redemptie van Buskruit en |

I Lood,'twelk de Stad gewoon was

j daar aan te geeven, en dat deeze J IL Redemptie, in lange jaaren niet be- j, ff taald zynde geworden, die Poft tel- £ tp kens by de Rekeningen van de Con- w

II frerie per Memorie wierd geboekt, I tot in het Jaar 1735, wanneer, het I fraaye Torentje van dit Hot door T den Donder zeer befchadig zynde,

1de Confrérie genoodzaakt werd, als hébbende toén ter tyd aan achter- ; (lallen van de Stad intevorderen, I blykens haarc Rekeningen, eene fom1 me van 656 - 6 - 8 Vlaams , f zich aar. hun Ed. Achtbare te Addresr i> feeren, en onderftand te verzoe- i jjj ken ,£5