is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeelands chronyk-almanach, voor't jaar 1790

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mitü zeelands a

sl zer twee Ambachten, twee Keur of 1 1! ProeCrneefisrs .. naamcntlyk twee voor | 'de Metfelaars en twee voor de SchaI liedekkcrs, by de Wet aange-fteld , lf en di arcoe Beëedigd , blykens do | I Ordor.nancie Art. 5. Ook wóftl de J

I Proef teti ovcriiaan van den Deken |

II opgenomen-

1 i',a:^. Mag m het opueemcn der | Proeven niet cenige. oogluiking plaats 1 hebben?

li Jtit\r. Hief tcfpn is opzcttclyk ; 6 voerzien, by liet du-de Artykel der j |s Ampüatie, van den 9 der Sprokkel- * jff maand 176'c. als mode by den inI hoad van den lied, dewelke , 1 eft:ns deeze zelfde Ampliatic, door I de Proefmeefters, en den by het f onneemen der Proef Adfiilerenden | Deken van het Gilde, mout gedaan m worden-

1 Vraag. Wat wórd 'er vercischt, Ij alvorens iemand tot het deen der 1 Proef, en als Vrymeefter word toe I gelaaten? A