Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1^ M:.y Bloeimaand 31 Dagen. £1 TÈ Maan gaai door den Meridiaan. U»M. U

s morgens

ï Zondag ^«yC Qpentyd n-32 's namiddags 9 Maandag dnn. en Lyn>'. o- 5 S. Phil en Jao.

3 Dingsdag f Vinding. 0-18

4 Woensdag 1- 4

5 Donderdag 1-51

6 Vrydag St. Jan Lateraan 2-39

7 &m>rdag 3-28

IS Zimdag\Wfer.8tMictifÓpen,^iÜ ii 9 M andag 5" 2 II

10 Dingsdag 5-51 ir Woensdag 6 41

ia Donderdag 7-3? j

13 Vrydag ' 8-18 |

14 Zaturdag 9-10 j

15 Zondag Jubila 10- 5 I

1$ Maandag 11- 2 I

*5 morgens 'ï 17 D'ngsdag o 3 I

18 Woensdag I- 6 |

19 Don de: dag 2- 8 jf

20 Vrydag 3- 8*

Sluiten