is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeelands chronyk-almanach, voor't jaar 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ffiffi II ■IMIIIlWl'BSflUl HJ-_ig^{

\\ NOTITIE van 't KLEINZEGEL.

H Het Zegel voorde Minuten van liuur-

I Cedullen en Pagt - Contratien van n Huizen, Landen enz., te betaalen

II #y Huurders, naar het beloop

iyan de Huur, volgens een of meerder Jaaren. Gl. St. Beneden de 50 Gl., Zeg. van fo - 2 50 Gl. en daar bov. Zeg. van fo - 4 100 Gl. en daar bov. Zeg. van fo- 6 200 Gl. en daar bov. Zeg. van fo - 12 400 Gl. en daar bov. Zeg. van fi- 'o 6op Gl. en daar bov. Zeg. van ƒ 1 - 10 De Zegels voor beloop van grooter Sommen , te vinden ih Art. 38. van

!de Ordonnantie. Voor de Pagt-Ccelan van Landen, loopt het Zegel nietboV. de 3 Gl., mits I voor een Termyn van 7 'Jaare n ; anders

Ite vermeerderen voor eiken Termyn. De Verhuurders moeten een Duplicaat hebben van 6 St., zoo de Huur 100 Gl. of daar bov. bedraagt, anders van 2 of 4 Stuiv., zoo als de Min. zyn. Tot Continuatie van Huur of li Over gif te , van een gedeelte van B dien, is een Nieuw Zegel noodig.