Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3 )

heid heeft gegeven, omreden van even-dezelfde •woelingen welken zij veroorzaakt — dit met"g«~ gronde redenen te ftaaven zoude zeer gemaklik te doen zijn ( dan , het behoort niet tot de taak welke wi.' thans opgenomen hebben .-in die taak behoort alleenlijk dat wij van de werkingen der liefde fpreeken— leönox a , eene onrer geliefdfle vriendinnen, zal daattoe ons voorwerp weezen ; het geen zij in de loopbaane der liefde verricht heeft, verdient dat Onze keuze op haar valle, want haarè gedraagirtgen in deezên zijn bewonderenswaardig, waarom datbraave meisjsn ook door allen die haar kennen bewonderd weïd — haar voorbeeld overtuigt , dat waare , warme , onbaatzuchtige liefde, wonderen kan doen, Ja het tedere meisjen in eén moedige held, in een onverfchrokkea' aan kan veranderen*

Die zedeloöze gebemtenisfen, die godloosheden, welken men ónder de wérkingen der liefde geboekt vindt, behoorden niet daaronder gérangfehikt te worden; want zij zijn niet bet geen men wil doen gelooven dat zij zijn ; ze zijn A 2

Sluiten