is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach voor meisjens, door meisjens. voor't jaar 1797

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 40 )

De zelfde gevoelens welken oorzaak zijn, dat men kwaad van zijne opperhoofden zegt, maaken ook dat men de eerde is in hen te vleien, en zijn hof bij hun te maakeu.

Hij wiens eigenltefde men heeft geroerd, wordt zekerlijk, al raar maate de onhandigheden zijn, of uw vriend, of uw vijand.

Wilt gij op den duur behaagen, Meisjens» maakt dan nooit vertoon; Hoort! al 2ijt gij minder fchoon, 'k Zweer dat zal 11 niet doen klaagen, Gij zult op den'duur behaageu, Zo gij afziet van »t vernis — Onverfteld blijft zo ah 't is.

Weet gij wat veel ongenoegen in het Uvtn aart?- wij Z)> onbewust hoe lairj wij nog zal<