Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 19

madelon, gaat binnen, terwyl Gripon voorde deur wandelt.

Op zo veel winst mag wel een teug genomen zyn.

jeróme, het venfter, met omzichtigheid, openende. Wie of daar revelt? Laat ons luistren...

gripon, wandelende onder het venfter van Jeróme.

Ja met reden, wil ik het fpreekwoord wel bekrachtigen met ceden: geluk volgt op geluk, 't Gaat nimmermeer alleen, 'k Zal met myn' vriend' Martyn een coup doen, zo ik meen. En wie, wie zal hem toch dien dubblcn kans beletten... Dit graf berooven en zyn' neef in hechtnis. zetten?

jeróme , met ontroering aan 't venfter. Hoe my\in hechtnis!

gripon.

Welk een voordeel, wat gewin'. Een fchat te meer, zo 'k gisf' daar by een' neef te min!

je rome, geheel verftaagen van het venfter afgaande. Ik ben verloorcn.

madelon, zy brengt een' ft uk brood, eene fles en een kop.

Zy geeft hem het brood en den kop. Daar myn heer. gripon , terwyl hy het brood eet en zich doet infehen. ken.

'k Wens ch wel te weeten

wat Henriette doet ?.. Eerfte Bedryf. Bi MA"

Sluiten