Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het AFVAREN der

BEURTSCHEPEN en MARKTSCHUITEN.

van AMSTERDAM.

Op Aarnbem , 's Woensdags Avonds. Op 't Rokkin over de Gapertfteeg en ia Dcc Jan. en Febr. om de 14 dagen.

Op Ctiylenburg > Vrydag van de Cingel by de Schoorfteenvegersfteeg.

Ten Dam , Zomers alle weeken van het Water by de Valkefteeg.

Elburg , Dingsd., Dcnderd. en Zaturd. een uur voor boomfluit. by deNieuwbrug.

Harderwyki alle avonden een uur voor Boomfluuen, by het Zeerecht.

Nimivegen-y 's Woensd. avonds op het Cingel by dè Lutherfche Nieuwe Kerk»

Venloo, in de Zomer alle veertien dagen van de Gelderfche Kaay.

Wageninge, alle veertien dagen van 't Rokkin by de Gaperttteeg.

Zutphen, Zaturd. avond by de oude Brug.

Alkmaar, alle dagen een Schip 's morg. ten 9 uuren, en 's Maandags twee schepen , als 's morg. ten 9 én 's namidd ten 2 uuren,op het Water voorde Karnemelk!!,

Alpben, van den 15 Maart tot den 15 Nov. Maand, en Vryd. en van den 16 Nov. tot 14 Maart alle Maand, op het Rokkin ten 12 uuren.

Asfendelft, 's Maand, en Woensd. ten 2 uuren in de Haringpakkery.

** 3 De

Sluiten