is toegevoegd aan uw favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het jaar 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Figi CC.

De roeping van Petrus. Mattb. IV: 18-22.

J^om Petrus ! volg deez Men Tch envriend ;

Verlaat met uw gevolg uw Ouders en u Maagen;

Dient hem, die voor u mïsdaén dient, Hoor naar zyn ltefdeftem, en volg zyn welbehaagen.

Denk tot wat rang Hy u verheft: Een rang daar Abraham met y ver naar dorst haaken.

Hy zal, zo gy zyn wil befeftj Vaa deez u last ontdaan en Menfchen, visfchers maaken.

Kom werp dan dra de Netten neêr; Wat vreugd! —— zy volgen bly te moê zyn, fchreeden! Zie nu Gods Volk, door Hemelleer , En Jefus geest verlicht , op 't lofiyksc heilfpoor treeden.

Fig.