is toegevoegd aan uw favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het jaar 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIMON. 126? \*eer Uef hebben ? Daarop antwoordde

PrkeeÏÏe

U.2 n J » die zy nem betoond had n beflooc met te zeggen : Haare zonden

hant zy heeft VMl Hef ^

ïf go7Z?-en Tdt> die heef< *»Me

tl' * Cl' Veele Zonden W haar verleven , daarom beeft zy veele liefde ; maar

È Z7g1 ^^ilbemZZ W »'«, Luc. 7t 36. en volg.

kn *LMiaatrïh,e'W00nde te^«

oaar eemge dagen voor zyn kruislvden

t s/*°* tot »s ya*

«verzocht. Z«z«™, die niet lang te 'Vooren van den dood was opgewek -was mede aan tafel; en Martbl, zyne zuster, was yverig bezig , om hen tl dienen • maar zyne andere zuster M*. fta , bragt eene kruik vol geurwerk om haare liefde tot den Heiland te belonen, en goot die uit op zyne voe'en, Matth 16: 6. Mare ijs. Ton n: i. Joh 12: 3. Deeze maaltyd is* ^heel verfchillende van dien maagd melken Jesus twee jaarea te vooren

ia