Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feg 27 ft • . ..asej^

Sj Veelmeerdoortederheidbewoogen, ||

Dan op gevoeligheid gefield,

; Vraagt hy my: „ Zyt gy 't, Barneveld ?

„ Wat heb ik u misdaan , mvn Zoon?

f „ Wilt hem in zyne Jongheid fpaa-

9 „ En in den Ouderdom bewaaren W<

„ Voor myn ranipzaalig Lot, 0 Goön 1'.

1 ik vleide my op zyne wonde,

j En ftilde 't bloed, zoveel ik konde. [

Doch't waste laat; de levenskrach- I

l ten S-

I Begaven hem; het gantfebe lyf W

| Wierdin een omzien koud en ftyf. 1

| Ik bleef den Jaatften fnikafwaebten. J

j Dus overleed hy in den fchoot I

• Zyns Moordenaars; ik wierd fchaam- f rood 1 j

I My rees het hair te berge; en ik f51 Ca-

Sluiten