Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ci4)

«DNlj; de goede grijsaart ontfiiep zaliglijk ia de armen van zijne kinderen; en sillib - deeze had zijne onvoorbeeldige menschlievendheid nog niet genoeg gedaan; hij bleef ongehuwd ; werd tot deu hoogfien militairen fland bevorderd; erfde een zeer groot capitaal van zijn laatften bloedverwante en de woelingen der wereld zat, had hij gcene andere begeerte als om in het bijzijn van zijnen siDNI] zijne dagen te flijtcn; hij ftelde derhalven orde op zijne z-aaken- en kwam deezen opzoeken —- hier heb ik nogmaals de verbeelding, en bet gevoelig hart van die dit mogten lcezen te hulp te roepen; wie- zou zig verfhouten dit tooneel van ontmoeting te befchrijven? —— men fcuildere cao zelve, en verg tinne mij alleenlijk te zeggen, dat &ixx4e voortaan een zelfd gezin met sidni j, marianne , en drie beminnelijke kiuderen uitmaakte, en hun tot univerfeele erfgenaamen van alle zijne goederen verklaarde.

LEN-

Sluiten