is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach voor meisjens, door meisjens. voor't jaar 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B R I E P

AAN DE

REDERLANDSCHE MEISJENS.

Waardige Medeburgeresfcnj

p

* e dikwijls heb ik het verdriet gehad van. mze fexe door de mannen te zien behandesn, even als beuzelingjens in de fchcpping; èuzelingjens,ten hunnen vermaal;e en verpo-iöge, door den al wijzen Schepper daarge:eld; als waren wij bevallige fpeelpopie s, oor de Natuur bedeeld met bekorelijkheden es ligchaams om-de oogen der mamieq te

Iehaagca, en hunne harten in eene dierlijke efde te ontvonken , ten einde langs dien 'eg het menschlijke geflacht in ftand bleeve, ' yergeeft mij , waarde vriendinnen ! deeze ngekunftelde woorden, het onderwerp dat F ik