Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G E O G R AP Hl S C II E

BESCHRYVING

VAN

V R A N K R TM

rTrankryk, een der magtigfre KoiV_ mngryken der Waerold, heeft dés* eits naam,volgensfommigen.omvangen an zeekeren zwervenden Trojaan FranJo, een Zoon van 7M?or, die aldaar het cm eene Volkplanting zonde gcflicht ebben : anderen fchryven denoorfprong es naams aan de Franken toe, een volk at uit Franconia of Frankenland een andlchap in EJuitschland oorfprongelyk as , en zig in den jaare 420 in een geselte van Vrankryk, dat toen Gallia geoemd was , nederzette, wordende het 'onmgryk Vrankryk heden nog in de • Btynfchejtaal Gallia, ook wel Francia • moernd. De Luchtsgemaatigdheid in 1 t Wagtig Konjngryk 1S Zeei gezond ,, A &-> zya<

Sluiten