is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe vaderlandsche almanach, voor het jaar MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O 3

fcheideBeroertensin Nederland aanleiding gegeeven, Amfterdam bleef 'er dus ook niet vry van, alwaar men het volk by aangeplakte briefjes, in November, op den Dam noodigde om de Magiflraatte noodzaaken zig. naar den wil van het gemeen te voegen, den 9 der genoemde Maand, deed men, om dit oogmerk te bereiken, een oproerigen inval in het Stadhuis, en tot in Burgemeesterskamer, daar Inktkokers cn alles wat'erwas, om verre raakten. Hier op wierden de Vengflers der Voorpui?e open gefloten, en men ftak van daar een Raagbolftok uit, met een Oranjelint voorzien. Erg zou dit Oproer hebben kunnen afloopeïi,' indien de Burger Compagnie van Capitein Schecrenberq, niet in de Wapenx-n gekomen was, en deezen oproerigen hoop, in een oogenblik, van het Stadhvistfgsdreeven hadt.

Ao. 1748.

Van zwaarder gevolgen was het Oproer in de Maand Juny dezes Jaars, tegens de Pagters onderromen Het ving aan op de Botermarkt, met het vernielen van het Bjter Cotnptoir. De Burgers onderE 2. tus-