Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 21 )

jaar. De Refidentie-Stad is Rome*

Polen, van deRoomfcheCatk.Religie Koning Scanislaus Augustus Poniatouwsky , ouder den naam van Stanislaus den Ilden , oud den i7den January 59 jaar; de Refidentie Stad is Warschauw.

Portugal, van de Roomsch Cath. Religie, Koningin Maria Fraucisca Ifabella, oud den i7den December 57 jaar; de Refidentie Stad is Lissabon.

Pruissen, van de Gtre'ormeerde Reli* gle, Koning Fredrik Willem, Keurvorst van Brandenburg, oud den 25ften Sept47 iaar» gehuwd met Frederika Louifa van Hesfen Darmflad, oud den i6den Ocl. 40 jaar; de Refidentie Stad isBerlyn»

Rusland ,vande Griekfche Religie, Keizerin Catharina de IIdesoud den 3den Mey 62 jaar, Douariere van Petrus den lilden ; de Refidentie Stad is Petersburg.

SardiniSn, van de Roomjck Catholyke Religie, Koning Vi&or Araadeus Maria, oud den 27flen Juny 65 jaar, Weduwenaar van Maria AnthoniaFerdinanda, Infante van Spanje, overleden den i^Sept» 1785; de Refidentie-Stad is Turin.

Saxen, van dg Roomfch Catkolykf Religie, Keurvorst Frederik August, oud! den 23ften December 41 jaar , gehuwd met Maria AmaJia Augufta, Prinfes vart 8 % Paltz~

Sluiten