is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche almanach, voor het jaar MDCCXCI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13)

dags ten i uur, van GoRNiCflEM oj». Vianen van waar alle uuren een Schuit op Utrecht vertrekt, zo dat men s i■-morgens van Breda vertrekkende, s avonds te Utrecht aankomt, van waar men de Nachtfchuit op Amsterdam nemen kan. De vracht van Breda op vianen is voor ieder perfoon met 15 pond Bagagie ƒ 6 - 2, en van Vianen tot Utrecht met de Schuit 3 en een halve I ftuiver. Integendeel rydt de Poswagen van Vianen op Gornichem al , s morgens ten 8 uuren, zo dat men dien zeilden dag nog te Breda aankomt. f ' Op Rhensn, Amerongen en t Hhïïensche Veen, alle Woensdagen en Saturdagen op den middag.

Op Wageningpn, Saturdags, 's morgens ten 10 uuren.

Op Thiel , over Kuilenburg , en Buuren, van den iften Maart tot den ilten December alle Maandagen en Z)ok, der dagen , 's morgens ten 9 uuren, en van daar des Dingsdags en Vrydag* over dezelfde plaatfen" te rug: en alle Mianïagen en Donderdagen van Th iel over Buur&n en Kuilenrurg , naar Urecht te rug, keerende van daar des Dingsdags en Vrydags naar Thiel te rug. Ook maakt men bekend, dat de Post-

wa-