Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L T S P E L s-9

ZESDE T O O N E EL.

DE MARQUIS.

"O ie oude dames zvn gemeenelyk vry ftuursch. De houding en het voorkomen van deze zyn van het bevaHigde foort niet.

ZEVENDE TO O N E E L.

DE MARQUIS, NANCI.

Zy gaat dwars over het tooneel, naar het huis van den baron , zoekende den fleutel van de deur in haar zak. Zy ziet'er norsch uit, hebbende de houding eener oude gouvernante.

MDE MARQUIS. ejuffer!

N A N C I.

Mynheer!

DE MARQUIS.

Gy dient denkelyk by den baron van Stanville!

N A N C I.

Ik dien"?... Ik ben de gouvernante van het huis, mynheer.

DE MAR QUIS.

Gy fchynt by uitneemendheid frisch, mejuffer!

N A N C I.

Daar is een tyd geweest, dat ik het was, mynheer.

D E

EERSTE BEDRYF.

Sluiten