is toegevoegd aan uw favorieten.

Sentimenteele tydwyzer voor het jaar 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C BS )

ittiachtzaam neder, en zij fliep weder in; J»p die gezicht fchoot nagrakus toe, nam lle zwoegende flaapfter in zijne armen» en [vilde haar geweld aandoen ; zij ontwaakte , jjlin gaf een eifelijke gil; deeze drong door lot in de gevangenis van solijman , wiens ijracht, op 'c hooren van dat geluid, boven liatuurlijk werd; de woede en fchrik fpande |;ijne fpieren, drong zijne vuisten donderende aan, eo deed de deur van zijne kerker l'oor dezelven openfpringen — als een losfreborstenvloedftorctehij op nagrakus toe, |:n fclireeuv/de uit: „ Vervloekte! trek uwe 1, 'fchuldige handen van dit heilige voor1» werp mijner liefde af, en verdedig uw le* IL ven!" ten gelijke tijde ontrukte hij den |:ijran zijnen dolk, en wilde dien in deszelfs ïltiart drukken ; doch de lafhartige , na 'gillend zijne wachten geroepen te hebben,' :wierp zig voor de voeten van solijman, ,en bad om lijfsgenade ; maar deeze, de

Ilijfwachten ziende naderen, drukte hem het Haal in 't eereloos harte, zo dat hij dood lederviel,

F3