is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische, geographische, konst-en-reis almanach; voor den jaare 1782. Bevattende het voornaamste, dat onder het opzigt van het Koninklyk genootschap der geleerden te Berlyn, is uitgegeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ntamvan Jofephus II, oud 13 Maart 41 jaar, tot Roomsch-Koning verkooren ar Maart, en gekroond 3 April 18 jaar, regeert als Keizer 18 Aug. 17 jaar. Zyne Broeders en Zusters :

7as Oostenryk. RUSLAND. Van de Griekfche Religie. Catharina Alexiewna, onder den naim vanCatharinalI, Keizerin, oud 2 May 53 jaar, regeert 9 July 20 jaar.

Haar Zoon: Paul Petrowitz, Groot-Vorst, ©ud 1 Oct. 28 jaar, gehuwd 7 Oéï. 6 jaar, met SophiaDorothea Augusta, Princes van Wurtemberg-Stutgard , thans genaamd Maria Federowna, oud 25 Oct. 23 jaar. Uit dit Huwlyk : r. Alexander Paulowitz, oud 23 Dec. 5 jaar.

2. Conftantyn Paulowitz , oud 8 May 3 jaar.

S A A L F E L D T.

Zie Saxen-Saalfeldt. S A L M - S A L M. Van de Roomsch-Catholyke Religie. Conftantyn Alexander ,* oud 22 Nov. acjaar, fuccedeert zedert 9 jaar. 's Vorsten Moeder: Maria Louifa Eleonora , Prinfes van Hesfen-Rheinfels-Rothenburg, oud 18 April 53 jaar.

's Var*