Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Eclipten defes Jaars.

In dit Jaar zullen 6 Eclipten op't Aaidryk haat vertonen , als 3 aan de Zon en 3 aan de Maan, waar van een aan de Maan en een aan de Zon alhier za' gezien werden.

De eerfte zal zyn aan de Maan den 4 Jan. zav,' ten 1 ur. 54 min. in zyn grootfte verduiftering , 't begin ten ro ur. 7 min. 't begin der verligting ten 12 ur. 4c. min. geheel verligt ten 1 uur 41 min. zullende 1 uur 42 min. in de volle lchaduw vertoeven.

De tweede zal zyn aan de Zon den 19 Jan. fmorg, ten 11 ur, 3 min. en zal zïg vertoren op Kyro> legende op 63 grad. 30 min. Nooiderb»eedfe,en 3 grad. lengte.

De dirde zal zyn aan de Zoa den 15 Juny , *t begin by ons ie zien namid. ten4ur. 41 min. zullende in zyn grootfte verduiftenng zya nam. ten 5 ur. 33 min. en zal 6 en een half duym over de No0rdz3.de verduifteren.

De vierde zal lyn aan de Maan den 30 Juny, nam ten 3 ur. zullende geheel verduifteren buy ten ons gezigt.

De vyfde zal zyn aan de Zon den 9 Dec. aam, ten 4 ur. 43 min. en zal gezien worden op St. Domingo , en zal 3 en 4 vyfde duim over de Zuidzvde verduifteren. 1

De zesde of laatfte zal zyn aan de Maan den

24 Dec nam, ten 2 ur. * 1 min. zullende 9 en 2 vyfde

duym over de Noordzyde verduisteren buiten ons gezigt.

Van de 4 Gecyden defes Jaars. jHe Winter neemt zijn begin den zx December i des voorleden Jaars 1785. De Lente zal beginnen den 20. Maart. De Zomer zal beginnen den x\ Juny. Den Herfft zal beginnen den 23 September^ 2>c Winter aai beginnen den ai DecemberJ

Van

Sluiten