Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Set VtrkgrUn.

I Ben I Aug. fmorg. ten half 5. favonts ten half tl

1 den is dito fmerg. ten 5. fav. ten 7.

den 9 Septemb. Wg. ten half 6. fav. ten half 7. I den 21 dito fmorg. al$ voren. fav. ten 6

den 3 Oftob. imerg. ten 6. fav. ten half 6.

den 21 d:to fmorg. ten half7. fav. ten 5.

den é Novemb. fmorg. ten 7. Tav. ten halfcJ

Pc maand December blyft als voren.

Van dc WATER GE T Y D E N, ~"

AJs de maan nieuw of vol is, zo is het hoog watcx of vloed, in defc navolgende Plaetlen tot fuiken ure als daar by ftaat favonts en Imerg. en op bey* dedeQuartierenis'rter contrarie laag Water of Ebbe, op de navolgende Plaatfen en Tyden, mits dat alle dagen de Vloet een uur later komt, ten ware by Storm of Springvloet.

Voor Texel of Maasdiep, te Antwerpen, ter Gouda, Bremen, Hamburg, ten 6 uren.

Texel op de Ree, Bruffelfche vaart, ten 7 uren.

Wieringen, Mechelen, Bafarode, ten 8uien.

Voor 't Vlie, Kolhorn, de Vriefche Kuiten , voet deOofter- en Wefter Eems, ten 9 uren.

Zalis, Ecrswout, Medenblik, ten 10 uren.

Duynkerken , Niepoort, Delfzyl, ten 11 uren,

Oftende, Enkhuylen, Urk, Emden ,GroeningenJ voor de Wefer enElve, ten 12 uren.

Vliffingen,Teiveer, Sluys, Hoorn,Edam, ten 1 uai.

Voor de Maas, Middelburg, Biervliet, voor ket ï, op Pampus, Munnikkendam , ten 2 uren.

Amfterdam, Rotterdam, de Kuiten van Bifcayen, ^ahfien, Portugal, en Spanje , in de Sorlis, de Weit-' tuft van Triand, Hitland enFayrbil, alsookTer;oes, Zierikzee, Katwyk en Noordwyk op zee, in de -ype en voor Willemftad ten 3 uren. Bergen op Zoom, Sardam, ten 4 uren.

Dort, Lülo, Petten, Sparend, Beverw. ten turen

Sluiten