Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C30 Rhynhuyfen.

&r&out cn £>ccrctatfg. Mr. Ysbrand de Koek, Jansz. in de Zuyleftraat.

Odyk.

Verjont cn £>ecretarf£. Jan Hendrik de Wilt, op de nieuwe gragt by de Zuyleftraat.

Bunnik en Vegten.

£>crjout cn ^ecrctarf£. Mr. Care! van Hees, in de Harnbur*

gerftraat.

Slagtmaat en St. Jam Geregt.

£>c[jout cn £>ecrctar$. Hcrmannus Klad, (als Secretaris van 't Capittel van St. Jan) op de Oude Gragt by de Gaardbrug.

Ter Huil. £>c{jout cn ^>ecrctar#. Mr. Carel van Hees , in de Harnbur* gerftraat.

Amelhweerd.

£>ef)out cn ^ccretarfg* Jan Kol agter St. Pieter,

C4 Da

Sluiten