Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1^

KLEIN ZEGEL, met de vyfde Verhanging.

I| Zegel van 3 ft. kost/o : 5: 1 Zeg. van 4 gL kost/5 :ï

ii 6ft. — / o: 9: i 6gl. — / 7-i»

II ja'ft.t—ƒ o: 16: 1 8 gl.—/io: 1

jf i5ft- / 1:0:1 9gl. —/11 : 7

1 a4 ft / 1:11: 1 iagl. /15: 0

II 30 ft ƒ 1 : 18 : 1 16 gl.— f20 : o

II 48 ft / 3: 2:1— 18 gl.—/":io

U /3; f 3:17: 1 34gl.—/i9:l8

O B L I G A T I E N. Tot 100 gl. op een 3 ft. Zegel ƒ • : 6*. Ifeoven ico gl. tot 200 gl. een 6ft Zeg. ƒ-: to j» 200gl.tot óoogl. eeni2ft Zeg ƒ :i7 li 6co gl. tot 2000 gl. een24ft.Zeg. ƒ £: 12

■ —— 2ooögl.op een 48 ft Zegel. . ƒ3: 4 : DB LIGATIEN van Bdeening , met Borgtocht van Echte Lieden, enz. als boven. Op een Zegel van. 12 ft. kost ƒ : ï 9 ■ Op een Zegel van 24 ft. -—ƒ 1:14; 8

Op een Zegel van 48 ft. ƒ 3 : 6:-

I&.EQUESTEN. Ordinaire Requejlen aan de , Staaten* van Holland , Gecotmpitt. Randen , Burgsmeejleren en Scheepenen, ' Ooft en Wefi. Indifche Compagnim en alle andere Collog.cn , door één Suppliant geprefenteerd, op I een Zegel van 3 ft. koft . ..ƒ:5fcoch daar meer dan een Suppliant is, op een ï Zegel van 6 ft. . . .ƒ:9Be Minutenvzxi alle Kustïng, Schuld en Rentebrieven,"welke minder bedragen dan/1000 p op een 24 ft. Zegel, koft . . ƒ1:11: ffêoven (k/i000; opeen48ft,Zeg. koft/3 :12-

Sluiten