Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

Geels VaendeL

iïerrit Plomp, Vaendrlg. Carel van Milieu, Quartm. vaw V 3 q%. loopplaats aan de 6t. Anthoniebrngge, met

Jan Van Vliet, Qjiartm, -van yt 7 q^ loopplaats aan de Witte - Poort,

zullen waken l Jan. vryd. 19 July maand.

9 Febr. dingsd. 20 Aug. vryd.

13 Maart zaturd. 21 Sept. dingsd,

14 April woenscj. 23 0£L zaturd. 16.Mey zond. 24 Nov. woensd. 17 Juny dond. 26 Dec. zond. Willem jE'ygernan, Vaendrlg huitenant, JaH van den Berg, Quartm. van '/ 4. qu,

loopplaats aan de Doelebrugge, met

Adjianys van Houten, Quartm. van rt 8. loopplaats aan de Pellekaambrugge,

zullen waken

9 Jan. zaturd. 20 july dingsd

jo Febr. woensd. 21 Aug zaturd,

14 Maart zond. 22 Sept woensd.

15 April dond. 24 0&. zond. 17 Mey maand, if Nov. dond, . l3 juny vryd. 27 D.c.maand.

Sluiten