Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLEIN ZEGEL, met de vyfde Fèrhoogiftgt pegel van 3 ft. kost/. 5. : 1 Zeg. van 4 gl. kostƒ5- r«f — 12 /• ló: 1 3 gl flo-V-

o B l i g A T i E M; Tot 100 gl. op een 3 ft. Zegel ƒ - : 6. loven 200 gl. tot 200 gl. een 6 ft. Zeg. ƒ -; 1©

20ogl. tot6ccgl.een12ft.Zeg ƒ :i7

- fioogi. tot 2000 gl. een 24 ft. Zeg./j; 12

---- - 2000 gi. op een 4 8 ft; Zegel • ƒ3. : 4. PUGArJKN van Beleening, met Borgtocht van Echte Lieden, enz. ah boven. Op een Zegel van 12 ft. kost ƒ - : 19: -

Op een Zegel van 24 ft. ƒ 1; 14

| Op een Zegel van ft. ƒ 3 : £ .

jttQUESTEN Ordinaire KêqueJUn aan de >toaaten vanHollaud ,Gecommitt. Rasden,

■ Mrgemeejieren en Schepenen, Ooft en Weft-

■ Jndifche Compagnien en alle andere Colls. toen, door éé 1 Suppliant geprefenteerd, op

: een Zegel van 3 ft. koft . . . ƒ • c . toch daar meer dan één Suppliant is, opeen Zegel van 6 ft. . . f . Q m

f Minuten van alle Rusting, Schuld-en Rentebneven, welke minder bedragen dan f icoo 1 op een 24 ft, Zegel, koft ,'. ƒ{.„, oven de/ ioco: op een 48 ft. Zeg. koftƒ 3:

Sluiten